Блог Юрія Попченка

Якими грецькими підрядковиками можна користуватися?

У попередніх двох статтях «Причини екзегетичних помилок» і «Де можна знайти справжнє значення грецьких слів?» ми вказували на неправильні способи визначення значень грецьких слів і говорили про те, де можна знайти справжнє значення грецьких слів. Сьогодні ми поговоримо про існуючі підрядкові переклади грецького Нового Завіту.

Дослідники Біблії, проповідники і пересічні віруючі часто хочуть заглянути в грецький текст Нового Завіту, але незнання мови не дозволяє їм це зробити. У цьому випадку на допомогу приходить підрядковий переклад. Цей переклад отримав свою назву від того, що в ньому відповідники грецьким словам пишуться під рядком. Це найбільш буквальний переклад, який копіює всі особливості оригіналу. Такі переклади корисні тим, хто вже має базові знання давньогрецької мови. Людям без цих знань багато чого в підрядковику буде незрозумілим, і він навіть може ввести їх в оману. Люди часто цього не розуміють і роблять з підрядковиків неправильні висновки.

 • Радіопередача «Смартфонні богослови»

Для ілюстрації наведемо два приклади. У давньогрецькій мові існують синтаксичні конструкції, яким нема відповідників в українські мові. Це, наприклад, конструкції «незалежний родовий відмінок» чи «знахідний відмінок з інфінітивом». Якщо перекласти їх буквально, то буде взагалі незрозуміло, про що йдеться в тексті. Розглянемо переклад конструкції «родовий незалежний» в підрядковику О. Винокурова в Мат. 9:18:

«Это Его говорящего им, вот начальник один пришедший простирался ниц перед Ним говорящий, что дочь моя ныне скончалась; но пришедший возложи руку Твою на нее и будет жить».

Або візьмемо в цьому ж підрядковику переклад конструкції «знахідний відмінок з інфінітивом» у Діях 25:4:

«Итак Фест ответил быть охраняемым Павла в Кесарии, себя самого же готовиться вскоре выходить».

Схожі статті

В обох випадках ми маємо просто набір слів. Як може людина, яка не знає грецької, отримати якийсь смисл із цього набору слів?

Слід сказати, що в підрядковику за редакцією професора А. А. Алєксєєва, виданому Російським біблійним товариством, подібним конструкціям рядком нижче наводяться зрозумілі російські еквіваленти. Це значно кращий підхід. Але хто не знає грецької мови, той не зрозуміє, як з набору слів отримують зрозумілий варіант. На жаль, підрядковика за редакцією А. А. Алєксєєва сьогодні в Україні нема в продажу.

Отже, розглянемо існуючі грецько-російські підрядковики.

Підрядковик Олексія Винокурова

Цей підрядковик існує в електронному форматі у вигляді вебсайту. На сайті підрядковика згадується лише ім’я автора, але про самого автора нема ніякої інформації. Невідомо, хто він і чи вивчав він давньогрецьку мову. В його підрядковику багато помилок. Одна з найгрубіших помилок, яку мені довелося зустріти, – це Мт. 28:1: «После же субботы, на рассвете в одну субботу, пришла Мариам и другая Мария посмотреть гробницу». З цього перекладу випливає, що Ісус воскрес у суботу. Мене неодноразово питали, наводячи це місце з підрядковика Винокурова: «А це правда, що Ісус воскрес в суботу, а не в неділю?» Я відповідаю: «Ні, неправда. Переклад «в одну субботу» неможливий з точки зору грецької граматики».

Наведемо ще два приклади. Флп. 2:14, 16: «Все делайте без ропотов и расчетов… слово жизни имеющие, на гордость мне в день Христа, потому что не на пустое побежали и не в пустое я потрудился». У двох вірша така маса помилок: «расчетов», «гордость», «не на пустое», «побежали» – все це невірних переклад. Ось правильний переклад цих віршів: «Усе робіть без рeмствувань і суперечок… тримаючи слово життя, щоб я міг похвалитися в день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився».

Підрядковик Винокурова набув поширення через вебсайт і програму Biblezoom, яку зробив Микола Лапшин. Ніякої інформації про автора цієї програми мені невідомо. Сайтом можна користуватися безплатно, але програма під Віндовс продається за немалі гроші. На жаль, Байблзумом користується багатьох пасторів і проповідників, які не підозрюють про його численні неточності. Зі мною трапився дуже показовий випадок. На одній із презентацій Нового Завіту пастор, прочитавши якийсь вірш у моєму перекладі, накинувся на мене з грубими криками й обзиваннями, кажучи, що в мене це місце перекладене неправильно. Я спитав: «Брате, а ви знаєте грецьку мову? Чому ви вирішили, що в мене перекладено неправильно?» І тоді пастор витягнув планшет і відкрив на ньому Байблзум. «Ось, дивися!» – продовжував він кричати. Я запитав: «А чому ви вирішили, що в Байблзумі перекладено правильно, а в мене неправильно?» Він почав кліпати очима від сторопіння. І тут мене осінило: для пастора церкви незрозуміло ким зроблений підрядковик в інтернеті є більш авторитетним, ніж опублікований Біблійним товариством Новий Завіт!

Підрядковик Віктора Журомського

В інтернеті є ще підрядковик Віктора Журомського, бапто-харизмата з єврейським ухилом, як він сам себе називає[1]. Я не знайшов інформації про те, що автор вивчав давньогрецьку мову. Швидше за все, він взяв грецько-англійський підрядковик Джорджа Ріккера Беррі і переклав його англійську частину на російську мову. У підрядковику Журомського теж маса помилок. Наприклад, у виданні 2005 року Римлян 1:23 ми читаємо:

и заменили славу бессмертного Бога на изображение образа гибнущего человека – і славу нетлінного Бога замінили образом, подібним до тлінної людини (Рим. 1:23).

У виданні 2020 року деякі помилки він виправив, зате привніс інші, і значно гірші. Підрядковик наповнився дикими й абсурдними варіантами перекладу. Наприклад, Еф. 1:4:

«Так как выбрал Он нас в среде Его незадолго до припадочного состояния макрокосма, чтобы быть нам от промаха отдаленными и безукоризненнными перед лицом Его в жертвенной любви».

«Припадочного состояния макрокосма»? Грецьке καταβολή не має значення «припадок» у Новому Завіті. Журомський робить екзегетичну помилку, про яку написано в статті «Причини екзегетичних помилок»: приписує новозавітним словам значення, яких вони не мали в новозавітний період. В результаті виходить відверта маячня: неживий світ захворів на людську хворобу. Далі, у цьому підрядковику «гріха» вже нема, є тільки «промах». Кому незрозуміла колосальна різниця між «гріхом» і «промахом»? Ми вже писали в статті «Причини екзегетичних помилок», що грецьке ἁμαρτία ніколи не мало значення «промах». Але що цікаво, в Еф. 1:4 ἁμαρτία взагалі не зустрічається. Там вживається ἁγίους святі. І от це слово він переклав «от промаха отдаленными». Очевидно, Журомському не подобається, що Бог хоче, щоб ми були святими. Інакше як пояснити такий очевидний відхід від буквального значення грецького слова у найбільш буквальному виді перекладу?

І в такому дусі зроблено весь підрядковик!

Віктор Журомський не зупинився на підрядковику і вирішив зробити дослівно-смисловий переклад Біблії. Взагалі, переклад не може бути дослівно-смисловим, як не буває кругло-квадратної труби, чи високо-низького будинку, чи широко-вузької дороги. Переклад або дослівний, або смисловий. Коли читаєш цей переклад, волосся стає дибки. Наведемо декілька місць.

1 Ін. 2:15-16:

“Не люби́те этот ко́смос и ничего́ того́, что в этом ко́смосе! Если уж не́кто лю́бит этот ко́смос, в нём таки не́т ЖЕ́РТВЕННОЙ ЛЮБВИ́ ПА́ПЫ, потому как всё, что в этом ко́смосе – безу́держное стра́стное влече́ние того самого мя́са, безу́держное стра́стное жела́ние гла́з и выпендрёж из-за преходя́щей обеспе́ченности! О́ное таки не из ПА́ПЫ, но из этого ко́смоса проистека́ет!”

«Страстное влечение мяса»? Можна допустити, що Журомський не знає, що грецьке σάρξ НІ РАЗУ не вживається в Новому Завіті у значенні «м’ясо», але він хоча б подумав про те, який абсурд вийшов: неживе м’ясо має потяг! Або візьмемо «выпендреж из-за преходя́щей обеспе́ченности»? Звідки такі дикі тлумачення грецьких слів ἀλαζονεία і βίος? Жоден словник їх не подає. Навіть незнавці грецької знають, що βίος означає «життя» і в цьому значенні це грецьке слово вживається в багатьох сучасних запозиченнях: біографія (опис життя), біологія (наука про життя), біосинтез, біосфера, біофізика, біохімія тощо.

Ін. 1:1, 14

“Сам ЛО́ГОС в среде́ ГЛАВЕ́НСТВА находи́лся. Ко ВСЕМОГУ́ЩЕМУ был Этот ЛО́ГОС, так что оказа́лся Этот ЛО́ГОС БОЖЕСТВО́М! “Этот ЛО́ГОС ⸂в⸃ мя́се очути́лся, а затем средь на́с раски́нул Свой Шатёр, и вот тогда́-то Его сла́ву чётко мы уви́дели, – сла́ву как МОНОГЕ́ННОГО из ПРИСУ́ТСТВИЯ ОТЦА́, по́лную СНИСХОДИ́ТЕЛЬНОСТИ и И́СТИНЫ.”

«Логос очутился в мясе?!!» Вибачте, але це вже відверте богохульство!

І в такому дусі зроблено весь Новий Завіт!

Своїми «одкровеннями» з грецької мови Журомський ділиться також на своєму ютуб-каналі. В одному з відео він обговорює з пастором Андрієм Шаповаловим грецьке слово φωνη. Воно означає «звук, голос», а Журомський перекладає його «фон, частота». Звичайно, це слово не має такого значення. І от вони кажуть, що ми всі звучимо на певній частоті і в Бога є свій частотний діапазон. І коли Ісус каже: «Мої вівці знають Мій голос», це значить, що Христові вівці знають Божий частотний діапазон і вони налаштовуються на нього, як налаштовують радіоприймач на певну радіопрограму. Далі в розмові Журомський говорить нечуване богохульство. Наводжу мовою оригіналу: «Вот интересно допустим даже слово «семя». В греческом это «сперм». А «сперм» если быть буквальным – это сперматозоид. И Бог говорит Аврааму: «И сперматозоидом твоим будут благословлены все народы»[2]. А це слово стосується Ісуса Христа. Ісус Христос сперматозоїд Авраама?!!

Такі «одкровення з давньогрецької» вийшли не тільки за межі здорового глузду, а й за межі правовірного тлумачення Писання. І тому цими «працями» ні в якому разі не слід користуватися.

MyBible і BibleQuote

Досі ми говорили про самі ресурси, а зараз згадаємо програми, в яких є ці ресурси. Багатьом із нас відомий додаток для смартфона MyBible. У цьому додатку є дуже багато корисних матеріалів і ресурсів. Тут є хороші переклади Біблії, словники, коментарі й книги. Але разом з тим у ньому багато низькопробних матеріалів. У ньому є підрядковик О. Винокурова і всі праці Віктора Журомського: його підрядковики, дослівно-смислові переклади Біблії, його грецький лексикон, причому всі його матеріали виділені яскраво-жовтим кольором, щоб ви часом не пропустили їх при пошукую З іншого боку, це допоможе Вам їх оминати. MyBible є дуже популярним додатком: у нього більше одного мільйона завантажень. Він є у всіх моїх знайомих, і для багатьох він є основним джерелом інформації. Я думаю, що він є головною причиною, чому «смартфонні богослови» нерідко породжують дивні тлумачення Писання.

Так само і в комп’ютерній біблійній програмі BibleQuote або «Цитата з Біблії» є багато хороших матеріалів, але є і низькопробні. Починаючи з сьомої версії в програмі реалізована можливість відкривати словники у форматі MyBible і завантажувати модулі з репозиторія MyBible. Таким чином, і в цій програмі можна мати доступ до «витворів» Журомського.

Дуже жаль, що ці програми популяризують відверто єретичні матеріали. Слід зазначити, що їх пишуть програмісти, а не біблеїсти, і вони часто неспроможні оцінити якість ресурсів.

Виникає питання: якщо два існуючі грецько-російські підрядковики неточні і навіть повні єресей, яким же підрядковиком тоді користуватися? З цього приводу дамо дві поради:

 1. Якщо ви не маєте хоча б базових знать давньогрецької мови, краще утриматися від користування підрядковиком.
 2. Якщо ви знаєте англійську мову, користуйтесь грецько-англійським підрядковиком «The Interlinear Literal Translation of the Greek New Testament» by George Ricker Berry. Можна читати чи завантажити тут: The interlinear literal translation of the Greek New Testament with the authorized version conveniently presented in the margins for ready reference : Berry, George Ricker, 1865-1945 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
Замовити Новий Завіт

[1] Міжконфесійний християнський форум http://www.evangelie.ru/forum/members/60857.html

[2] Виктор Журомский с Андреем Шаповаловым о Дословно-Смысловом Переводе, 14:10-10:32 https://youtu.be/A6aBtQCbLSc?t=851

Сподобалось? Підтримайте Газета Слово про Слово на Patreon!

Привіт 👋 А ви уже підписані?

Підпишіться, щоб отримувати новини кожного вечора!

Підтримайте наших журналістів, пожертвуйте прямо зараз! Це дуже потрібний і гучний голос на підтримку якісної християнської журналістики в Україні. 5168 7574 2431 8238 (Приват)

Юрій Попченко

Керівник і головний перекладач нового перекладу Біблії на українську мову, проповідник, викладач біблійних курсів, магістр української і класичної філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), бакалавр сходознавства (Російський державний гуманітарний університет), знавець багатьох мов, серед яких давньогрецька, давньоєврейська і арамейська. Одружений, батько чотирьох синів.

Схожі статті

4 Коментарів

 1. Дякую брате Юрію, за цікаві статті. Добре, але якщо я не знаю англійської, то яким підрядковиком користуватися? Зрозумійте мене правильно. Як на Вашу думку, можливо Ви могли б зайнятися цією справою, або хоча б об*єднали довкола цієї справи тямущих спеціялістів. Ця справа дпано вже назріла і перезріла. Ми й досі користуємося чужим кожухом з чужого плеча. Як не мовсковським, таак англійським. А нам потрібно своє, УКРАЇНСЬКЕ.

 2. Дякую за статтю.
  BibleQuote започаткована моїм хорошим знайомим, та й сам я писав різні варіанти читалок цього формату на різних мовах програмування. Підкупає простота створення модулів з майже будь-яких текстів. Але ця стаття показала і другий важливий аспект, а саме, “популяризація”. Якщо популярна програма дозволяє працювати з текстом, вона автоматично його популяризує.
  Як веб-програміст, задумався, чи не варто зробити сайт/програму, куди б матеріали додавалися під наглядом професійних теологів, або хоча б рецензувалися ними і видавали дісклеймер (адже у когось може бути необхідність попрацювати з тим же “Перекладом Нового Світу” чи іншою єретичною літературою). Але треба робити програму достатньо зручною в користуванні, щоб була конкурентна перевага.
  Одним словом, треба популяризувати ще й правильне ставлення до різних текстів.

 3. Михайле, пошоджуюся з Вами, що справа назріла й перезріза, але більш назрілою є новийпереклад Біблії. Тож, поки не закінчу перекладати Біблію, за підрядковик братися не буду.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Дивіться також
Close
Back to top button