АналітикаХристиянські новини

Грошові виплати для багатодітних та при народженні першої дитини у 2020: розмір та інструкція з отримання

У 2020 році Державним бюджетом передбачено ряд соціальних виплат на дітей: при народженні першої дитини, додаткова виплата багатодітним сім’ям, декретні виплати, допомога при вихованні хворих дітей та допомога одиноким матерям. Всеукраїнський Собор підготував докладну інструкцію для християнських сімей щодо порядку отримання зазначених виплат.

Призначення допомоги при народженні дитини

Розмір допомоги при народженні 

Розмір допомоги при народженні дитини та кожної наступної у 2020 році буде складати 41 280 гривень. Перший платіж – 10 320 гривень, його отримають після народження дитини. Решта суми буде виплачуватися по 860 гривень щомісячно до досягнення дитиною 3-річного віку.

Матеріальна допомога при народженні дитини надається батькам на підставі свідоцтва про народження.

Необхідні документи

Подаються такі документи:

 • – заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 • -паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • – документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • – копія свідоцтва про народження дитини;
 • – у разі якщо один з батьків дитини (опікун) звертається за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання допомога надається  за умови надання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органах соціального захисту населення за  місцем реєстрації.
 • – реквізити банківської установи в разі перерахування допомоги на рахунок.

Строки подання документів

Призначення та виплата допомоги при народженні дитини здійснюється органом соціального захисту населення за місцем реєстрації (прописки батьків) або за місцем фактичного проживання батька чи матері дитини. Документи подаються особисто одним із батьків.

Весь пакет документів необхідно подати в органи соціального захисту не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

Зразок бланка заяви  про призначення усiх видiв соцiальної допомоги компенсацій та пільг тут

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги тут.

Декретні виплати

Процедура призначення і виплати соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами проводиться відповідно до розділу 2 ЗУ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Право на фінансову допомогу мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

 • непрацюючі жінки (домогосподарки)
 • безробітні, зареєстровані в центрі зайнятості
 • жінки, звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (за умови звільнення з роботи не раніше ніж за 6 місяців до набуття права на одержання допомоги)
 • підприємці, які не платять страхові внески до Фонду соціального страхування
 • аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів та ПТУ
 • жінки-військовослужбовці (ВСУ, СБУ, Держприкордонслужба, поліція і т.д.)

Допологові і післяпологові виплати призначаються породіллям, якщо звернення за ними надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Виплати проводяться в повному розмірі одноразово, тобто за весь період відпустки, тривалість якої становить 126 або 140 календарних днів (в залежності від протікання пологів і кількості новонароджених). Жінкам, віднесеним до 1-4 категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, допомога виплачується за 180 к.д.

Згідно законодавства декретні надаються в розмірі 100% середньомісячного доходу жінки (зарплата, грошове забезпечення, стипендія, допомога по безробіттю і т.д.), а непрацюючим жінкам та жінкам, зареєстрованим як підприємець, — в сумі 25% розміру прожиткового мінімуму для працездатного населення країни.

Таким чином, розмір допомоги по вагітності та пологах у 2020 році складає:

за 126 днів: з 1 січня — 2207 грн., з 1 липня — 2307 грн., з 1 грудня — 2383 грн.

за 140 днів: з 1 січня — 2452 грн., з 1 липня — 2563 грн., з 1 грудня — 2648 грн.

за 180 днів: з 1 січня — 3153 грн., з 1 липня — 3295 грн., з 1 грудня — 3405 грн.

Зразок бланка заяви  про призначення усiх видiв соцiальної допомоги компенсацій та пільг тут

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги тут.

Додаткова фінансова допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

13 березня 2019 року Кабінетом Міністрів України було запроваджено додаткову фінансову допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях (на третю і кожну наступну дитину)  – до досягнення ними 6 років. Уряд України на 2020 рік підтримав та продовжив дану програму виплат дітям до 6 років з багатодітних сімей. Допомога призначається у розмірі 1 700 гривень/місяць на дитину.

Призначення і виплата допомоги здійснюється структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка претендує на призначення допомоги.

Оформлення виплати допомоги на дітей з багатодітних сімей

Для оформлення допомоги, один з батьків повинен надати до органу соціального захисту населення за місцем проживання відповідну заяву (копія додається) та копії таких документів:

 1. паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус;
 2. заява одного з батьків з яким постійно проживає дитина;
 3. посвідчення батьків багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 4. якщо в сім’ї є дитина, яка досягла шестирічного віку, то батьками обов’язково подається посвідчення такої дитини з багатодітної сім’ї (з пред’явленням оригіналу);
 5. свідоцтв про народження всіх дітей (з пред’явленням оригіналів).

Документи, необхідні для призначення допомоги, розглядаються органом соціального захисту населення протягом десяти днів з дня подання заяви з усіма необхідними документами.

Допомога призначається у розмірі 1 700 гривень/місяць на дитину.

Виплата допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача допомоги, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою через виплатні об’єкти національного оператора поштового зв’язку.

На яких дітей призначається допомога

Допомога призначається на третю і кожну наступну дитину з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 6-річного віку включно.

У разі коли в сім’ї одночасно народилося двоє і більше дітей, внаслідок чого сім’я набула статусу багатодітної, виплата допомоги здійснюється на кожну таку дитину.

Зразок бланка заяви  про призначення усiх видiв соцiальної допомоги компенсацій та пільг тут

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги тут.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність

Категорія осіб, які мають право на отримання допомоги

Один із батьків, усиновлювачів, опікун, піклувальник, один із прийомних батьків, батьків-вихователів, який постійно проживає та здійснює догляд за дитиною хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність.

Розмір надання соціальної  допомоги дітям, яким не встановлена інвалідність

З 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1 638 грн

З 01.07.2020 по 30.11.2020 – 1 712 грн.

З 01.12.2020 по 31.12.2020 – 1 769 грн.

Оформлення виплати допомоги за хворою дитиною

Подаються такі документи:

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів;

– свідоцтво про народження дитини;

– довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Строк надання послуг

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною, призначається:

 • з дня звернення за її призначенням до органу соціального захисту населення;

 • на кожну хвору дитину у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та виплачується шість місяців;

 • незалежно від одержання інших видів державної допомоги.

У разі коли в період виплати допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, дитині встановлено інвалідність, така допомога виплачується до дня встановлення інвалідності.

Органи медико-соціальної експертизи та заклади охорони здоров’я зобов’язані у триденний строк після встановлення дитині інвалідності надіслати органу соціального захисту населення за місцем проживання дитини медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Зразок бланка заяви  про призначення усiх видiв соцiальної допомоги компенсацій та пільг тут

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги тут.

Допомога на дітей одиноким матерям

Підставами отримання допомоги є:

– у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини,  відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір).

– у разі смерті одного з батьків дитини, коли мати (батько) не одержують на неї пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

Розмір надання соціальної  допомоги

Розмір допомоги може бути перерахований з місяця подання отримувачем допомоги заяви до закінчення строку її призначення.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця.

Оскільки соціальні виплати прив’язані до прожиткового мінімуму, то в 2020 році зросте і максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям.

з 01.01.2020               по 30.06.2020

з 01.07.2020            по 30.11.2020

з 01.12.2020           по 31.12.2020

Діти до 6 років

1 779 грн

1 859 грн.

1 921 грн.

Діти від 6
до 18 років

2 218 грн.

2 318 грн.

2 395 грн.

Діти 18 – 23 роки

2 102 грн.

2 197 грн.

2 270 грн.

 

Куди звертатись за допомогою

Звертатись за призначенням соціальної допомоги необхідно до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації отримувача допомоги.

Допомога може бути призначена за місцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги в органі соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Необхідні документи:

– заява про призначення усіх видів соціальної допомоги за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

– паспорт громадянина України та його копія;

– витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий  відділом державної реєстрації актів  цивільного стану, або довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст  обласного значення) рад, із зазначенням  підстави внесення відомостей про батька  дитини до актового запису про народження  дитини або документ про народження, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку;

– копія свідоцтва про народження дитини;

– довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі). У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за  межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію  місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини (тільки для осіб, які зареєстровані у приватному секторі).

– декларація про доходи та майновий стан осіб та довідки про доходи членів сім’ї особи, що звертається за призначенням допомоги.

У разі неможливості одержати таку довідку допомога призначається на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із зазначенням факту проживання дитини з матір’ю. Якщо дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утриманні, подається довідка про реєстрацію місця проживання матері та довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування (навчання) дитини.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги.

Допомога одиноким матерям на дітей віком до 18 років та дітям які навчаються 

Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років. Якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення навчальних закладів, та до досягнення ними 23 років надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сімї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Зазначена допомога призначається на кожну дитину.

Строк надання послуг

Протягом 10 днів від дня подачі заяви та усіх необхідних документів.

Зразок бланка заяви  про призначення усiх видiв соцiальної допомоги компенсацій та пільг тут

Декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги тут.

Джерело: Собор 

[sc name=”futerblock” ]

Сподобалось? Підтримайте Газета Слово про Слово на Patreon!

Привіт 👋 А ви уже підписані?

Підпишіться, щоб отримувати новини кожного вечора!

Підтримайте наших журналістів, пожертвуйте прямо зараз! Це дуже потрібний і гучний голос на підтримку якісної християнської журналістики в Україні. 5168 7574 2431 8238 (Приват)

Анатолій Якобчук

Засновник і редактор Всеукраїнської християнської газети «Слово про Слово». Одружений, разом з дружиною Оленою виховує 3 дітей. Член Асоціації журналістів, видавців і мовників, "Новомедіа".

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Back to top button