Блог Юрія Попченка

Хто побачив голуба при хрещенні Ісуса?

Якщо ми подивимося Матвія 3:16 і Марка 1:10 в різних перекладах, то помітимо відмінність у тому, хто побачив голуба при хрещенні Ісуса. В Огієнка, Філарета і Синодальному голуба побачив Іоан Хреститель, а в Хоменка, Духонченка і Попченка – Ісус.

Матвія 3:16

І охристившись Ісус, зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на Нього (Огієнко).
І, охрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, – і ось розкрилися Йому небеса, і побачив Іоан Духа Божого, Який сходив, мов голуб, і спускався на Нього (Філарет).
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,– и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него (Синодальний).
А охристившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього (Хоменко).
І, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води; і ось відкрилось Йому небо, і Він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на Нього (Духонченко).
І, охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відкрилися Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, що сходив, мов голуб, і спускався на Нього (Попченко).

Марка 1:10

І зараз, коли Він виходив із води, то побачив Іван небо розкрите, і Духа, як голуба, що сходив на Нього (Огієнко).
І коли виходив з води, зараз же побачив Іоан небеса, що розкривалися, і Духа, Який, мов голуб, сходив на Нього Філарет).
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него (Синодальний).
І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і Духа, що як голуб сходив на нього (Хоменко).
І коли виходив з води, побачив, як розкрилося небо, і Святий Дух, немов голуб, сходив на Нього (Духонченко).
І коли виходив з води, відразу побачив, як розкриваються небеса і на Нього, мов голуб, сходить Дух (Попченко).

Виникає справедливе питання: як правильно? Якщо ви звернули увагу, в Огієнка, Філарета і Синодальному в обох віршах “Іоан” набрано курсивом. Це означає, що слова “Іоан” немає в грецькому тексті і його додали перекладачі для гармонізації розповіді євангелістів-синоптиків з євангелістом Іоаном. Такого тлумачення дотримувались деякі отці Церкви і вслід за ними деякі коментатори після Реформації. Наскільки виправдана така гармонізація і наскільки її можна вивести з грецького тексту Матвія і Марка?
Дехто вважає, що голуб був підтвердженням для Іоана, про що написано в Ін. 1:32-34, тому голуба мав побачити Іоан:
32 І засвідчив Іоан, кажучи: Я бачив Духа, що сходив з неба, мов голуб, і залишився на Ньому.
33 І я не знав Його, але Той, Хто послав мене хрестити водою, Він сказав мені: На Кому побачиш Духа, що сходить і залишається на Ньому, Той хреститиме Святим Духом.
34 І я побачив і засвідчив, що Він — Син Божий. (Ін. 1:32-34)
Проте, як видно з цих віршів, у них нічого не сказано про те, що голуб призначався для Іоана. Тут лише сказано, що голуб вкаже Іоану на те, хто є Месією, і сказано про те, що Іоан побачив голуба. Тут не стверджується, що голуба побачив лише Іоан і що більше ніхто не бачив його.
А тепер розглянемо кожне місце окремо.

Марка 1:9-11

(буквальний переклад):
9 У ті дні прийшов Ісус з Назарета Галілейського і охрестився від Іоана в Іордані. 10 І відразу виходячи з води, побачив, як розкриваються небеса і на Нього, мов голуб, сходить Дух, 11 І пролунав голос з неба: Ти Син Мій улюблений, до Якого Моє благовоління!
І з грецького тексту, і з цього перекладу видно, що Ісус – підмет вірша 9 – залишається підметом і вірша 10, а присудком до нього є “охрестився” і “побачив”. Неможливо у вірші 10 додати “Іоан” без нехтування граматикою. Зверніть увагу на те, що голос з неба прозвучав безпосередньо до Ісуса, чим підкреслюється, що Отець говорив до Свого Сина. Якщо видіння голуба призначалося для Іоана, чому тоді Отець говорив до Сина? З опису Марка видно, що ця подія мала значення в першу чергу для Ісуса. Таким чином, з граматики Мк. 1:9-11 очевидно, що голуба побачив Ісус.

Матвія 3:16

А охрестившись, Ісус відразу вийшов з води, і ось відкрились Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, що сходив, мов голуб, і спускався на Нього.
І з грецького тексту, і з цього перекладу видно, що Ісус є підметом усього вірша і що текст не дає підстав вбачати зміну підмета. Неможливо у цьому вірші додати “Іоан” без нехтування граматикою. Через вставку “Іоан”, а відтак зміну підмета, в Синодальному перекладі, а вслід за ним у перекладі Огієнка, виникла нелогічність: небеса відкрились Ісусу, а голуба побачив Іоан. Якщо видіння голуба призначалося для Іоана, то чому тоді небеса відкрилися для Ісуса? З граматичної точки зору неможливо зрозуміти, що небеса відкрилися для Ісуса, а голуба побачив Іоан. Таким чином, з граматики Мт. 3:16 очевидно, що голуба побачив Ісус.
Переважна більшість сучасних коментаторів дотримуються думки, що в Матвія і Марка голуба Ісус побачив. Це переконання відображене в усіх англійських і деяких українських і російських перекладах:

Матвія 3:16

І, охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води; і ось відкрилось Йому небо, і Він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і злинув на Нього (Духонченко).
А охрестившись, Ісус відразу вийшов з води. І ось відчинилися Йому небеса, і Він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, та сходив на Нього (Турконяк).
А охристившись, Ісус зараз же вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього (Хоменко).
І охрестившись Ісус, вийшов зараз із води; й ось відчинилось Йому небо, і побачив він Духа Божого, що спустивсь як голуб, і злинув на Него (Куліш).
И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды; и вот, открылись небеса, и увидел Он нисходящего, как голубь, Духа Божия, спускающегося на Него (Касьян).
Приняв крещение, Иисус тотчас поднялся из воды; и небеса отверзлись, и Он увидел слетающего, словно горлица, Духа Божьего, спускающегося к Нему (Аверинцев).
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды; и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, сходящаго, как голубь, и нисходящаго на Него (Победоносцев).
И крестився Иисус взыде абие от воды: и се, отверзошася ему небеса, и виде Духа Божия сходяща яко голубя и грядуща на него (старослов’янський).

Марка 1:10

І коли виходив з води, побачив, як розкрилося небо, і Святий Дух, немов голуб, сходив на Нього (Духонченко).
І тут же, виходячи з води, Він побачив, що розкрилися небеса і що Дух, як голуб, сходив на Нього; (Турконяк).
І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і Духа, що як голуб сходив на нього (Хоменко).
І, зараз вийшовши з води, побачив небеса, що відчинились, і Дух, як голуб, злинув на Него (Куліш).
И тотчас, выходя из воды, увидел Он разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, нисходящего на Него (Касьян).
И когда Он выходил из воды, тотчас увидел разверзающиеся небеса и Духа, подобно горлице, нисходящего на Него (Аверинцев).
И се исходя изъ воды, видитъ разверзающіяся небеса и Духа, какъ голубя, сходящаго на Него (Победоносцев).
И абие восходя от воды, виде разводящася небеса и Духа яко голубя, сходяща нань (старослов’янський).

Який же висновок можна зробити з розповіді євангелістів? А такий, що Матвій і Марк пишуть, що Ісус побачив голуба, а Іоан – що Хреститель побачив голуба. Тобто, видіння передусім призначалося для Ісуса, але побачив його не тільки Ісус, а й Іоан. Ми не знаємо, чи бачив його ще й народ, бо в Євангеліях нічого про це не сказано, але можна припустити, що бачив. Адже Ісус прийшов хреститися, щоб бути явленим Ізраїлю (Ін. 1:31).
Якщо про Ісуса написано, що Він побачив голуба, то виникає питання: навіщо Йому було бачити голуба? Невже Ісус не знав, що на Нього має зійти Святий Дух? Звичайно ж, знав. Відповісти на це питання допоможе інше питання: навіщо Отець сказав Сину: «Ти Син Мій улюблений, до Якого Моє благовоління!»? Невже Ісус не знав, що Він є Улюбленим Сином Свого Отця? Звичайно ж, знав. Писання не дає нам прямої відповіді на ці питання, але найбільш логічним поясненням є те, що при хрещенні Ісус отримав схвалення і підтвердження від Свого небесного Отця на початку Свого земного служіння.

Замовити Новий Завіт

Сподобалось? Підтримайте Газета Слово про Слово на Patreon!
Become a patron at Patreon!

Привіт 👋 А ви уже підписані?

Підпишіться, щоб отримувати новини кожного вечора!

Підтримайте наших журналістів, пожертвуйте прямо зараз! Це дуже потрібний і гучний голос на підтримку якісної християнської журналістики в Україні. 5168 7574 2431 8238 (Приват)

Юрій Попченко

Керівник і головний перекладач нового перекладу Біблії на українську мову, проповідник, викладач біблійних курсів, магістр української і класичної філології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), бакалавр сходознавства (Російський державний гуманітарний університет), знавець багатьох мов, серед яких давньогрецька, давньоєврейська і арамейська. Одружений, батько чотирьох синів.

Схожі статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button